Όλες οι μπαταρίες Bosch αυτοκινήτου, ανεξαρτήτου σειράς (S3, S4, S5), καλύπτονται από 2 (δύο) χρόνια εγγύηση (όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπου και υποχρεούται να συμμορφωθεί ο κατασκευαστής σε αυτήν) και ή οποία αναγράφεται στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο αγοράς. Η εγγύηση σε μπαταρίες που προορίζονται για επαγγελματίες αυτοκινητιστές καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους, ανεξάρτητα από την εγγύηση που δίνεται από τον κατασκευαστή. Οι μπαταρίες της σειράς Cargo (φορτηγού) και οι μπαταρίες μοτοσυκλέτας (Okyami & Bosch) συνοδεύονται με 1 χρόνο εγγύηση.

Όροι εγγύησης μπαταριών:

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση της ίδιας και μόνο μπαταρίας εφόσον αυτή κριθεί ελαττωματική και όχι την αγορά νέας καλύπτοντας την διαφορά ή την αγορά άλλου ανταλλακτικού.

Σε περίπτωση που η μπαταρία εμφανίσει σημάδια ελαττωματικής λειτουργίας, τότε θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάστημα μας για έλεγχο, προσκομίζοντας το παραστατικό αγοράς. Η ημερομηνία αγοράς της μπαταρίας, η έναρξη του χρόνου εγγύησης καθώς και η διάρκεια της εγγύησης αποδεικνύονται από το παραστατικό αγοράς. Εάν δεν υπάρχει το παραστατικό τότε δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου.

Η διαπίστωση και το είδος του ελαττώματος πραγματοποιείται μόνο από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρίας μας.

Στην περίπτωση που το προϊόν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο άρτιο, τότε επιστρέφεται στον αποστολέα και τα μεταφορικά κόμιστρα επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό τότε γίνεται αντικατάστασή του και επιστρέφεται στον αποστολέα με τα μεταφορικά έξοδα να επιβαρύνουν την Allaboutcar.gr

Η διαδικασία έλεγχου διαρκεί 1-3 εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια αυτής δεν είναι εφικτή η αποστολή καινούργιας μπαταρίας ή άλλου ανταλλακτικού προτού ολοκληρωθεί ο έλεγχος της από το αρμόδιο τμήμα.

Η εγγύηση ορθής λειτουργίας καλύπτει αποκλειστικά προβλήματα που οφείλονται σε κατασκευαστικά λάθη από το εργοστάσιο ή τυχόν αστοχίες υλικού. Από την εγγύηση εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Φυσιολογική φθορά
 • Σπασμένο προϊον ή ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες και εσφαλμένη τοποθέτηση.
 • Μπαταρίες στις οποίες ο κωδικός εγγύησης εμφανίζεται αλλοιωμένος
 • Βλάβη ή και καταστροφή των πόλων της μπαταρίας.
 • Χρήση που δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές ή τον προορισμό του προϊόντος
 • Μη σωστή χρήση από αυτήν που ορίζει ο κατασκευαστής της μπαταρίας καθώς και εσφαλμένη τροποποίηση αυτής (όπως άνοιγμα ετικετών, προσθήκη υγρών σε μπαταρίες κλειστού τύπου κ.α.)
 • Μπαταρίες μικρότερης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτήν που ορίζεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου
 • Μπαταρίες οι οποίες είναι φορτισμένες αλλά δεν λειτουργούν σωστά στο αυτοκίνητο εξαιτίας του συστήματος φόρτισής του (δυναμό).
 • Μπαταρίες που υπόκεινται σε υπερφόρτωση εξαιτίας του συστήματος φόρτισης του αυτοκινήτου.
 • Μπαταρίες που υπόκεινται σε ταχεία και αδικαιολόγητη εκφόρτωση εξαιτίας βλαβών του αυτοκινήτου που οφείλονται σε διαρροές ρεύματος.
 • Μπαταρίες, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε αυτοκίνητα στα οποία έχει διαπιστωθεί παρατεταμένος χρόνος και διάρκεια ακινησίας.
 • Ακατάλληλη ή λανθασμένη συντήρηση μπαταριών ανοικτού τύπου.

Η Allaboutcar.gr διατηρεί το δικαίωμα πρώτου ελέγχου της μπαταρίας ή λοιπών προϊόντων πριν αυτά ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου στο αρμόδιο τμήμα του κατασκευαστή.

Με την αγορά της μπαταρίας ή του εκάστοτε προϊόντος από το κατάστημά μας, συνεπάγεται και η αποδοχή καθώς και η συμμόρφωση του πελάτη σε όλους τους όρους της εγγύησης στην οποία και προσχωρεί χωρίς καμία επιφύλαξη.

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο κατάστημά μας συνοδεύονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση ορθής λειτουργίας που δίνεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή και που υπό καμία συνθήκη δεν δεσμεύουν την εταιρία μας.  Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πρωτεύων στόχος και ευθύνη που διέπουν την εταιρία μας είναι η σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη μας. Για το λόγο αυτό, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η εύρεση μιας άμεσης λύσης στο τυχόν παρουσιασθέν πρόβλημα.

Σας  ευχαριστούμε για την προτίμηση σας!

Παραμένουμε στη διάθεσή σας!

Εκ της Διευθύνσεως του Allaboutcar.gr